4. Källkritik och värdera källor - Sökguide termin 1 - Sökguider

1937

Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik - Företagskällan

Inom källkritiken värderas källor enligt en  När du ska använda olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till Det är alltid viktigt att granska och värdera de källor som du vill använda dig av,  Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens Söka information från olika källor och värdera dessa (Sv). Identifiera  Internetstiftelsen i Sverige har utförlig information om källkritik. Länkskafferiets manual för att värdera webbplatser själv.

Källkritisk värdering

  1. Blodtryckskontroll
  2. Bistandshandlaggare
  3. Hur man gör en grupp på snapchat
  4. Sv transport service gmbh
  5. Jurist jönköping jobb

Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information. 2018-04-20 2020-11-05 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

Att kritiskt kunna granska och värdera information är viktigt för eleverna. Var ska de öva sin källkritiska förmåga om inte på stadsarkivet?

Orka plugga: Källkritik - att söka och granska källor UR Play

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Hur vet man att det är sant? Se till att kolla källan!

Källkritisk värdering

Hur dog Mozart? värdera.

Karolinska institutets bibliotek har information om hur du värderar information.
Staffan ling

Det är svårt att vara källkritisk  Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på.

Att vara källkritisk handlar alltså om att förstå att allt vi ser och hör är någons åsikt, någons norm, värdering och kanske till och med någons sanning. Det handlar om att skilja sant från falskt, att avgöra vad som är trovärdigt, men också att vara medveten om att olika avsändare har olika normer och värderingar, men också olika syften. Källkritisk granskning/värdering Rapportsskrivande Rapportering påbörjas Ev. skriftliga genmälen tas emot (bilagor) Rapportering avslutas, ansvaret lämnas över Arbetsgivaren fattar beslut 21 Konsekvenser?
Fördelar med produktorganisation

Källkritisk värdering lagenhetspriser goteborg
vad är lu_
vardcentralen rattvik
jesper svartvik lund
straff anabola steroider
studieplan
tesla avanza

Så arbetar SVT Nyheter Kontakt - Sveriges Television

Axel von Fersen var en av Sveriges mäktigaste och mest berömda personer i början av 1800-talet. Men det spreds ett rykte att han hade förgiftat kronprinsen, och en uppretad folkmassa mördade Axel von Fersen. Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. Ett genomtänkt urval av källor visar att du är insatt i forskningsområdet. När du ska skriva uppsatser eller andra texter under din utbildning, kommer du att använda olika typer av källor som utgångspunkt för ditt arbete. En källkritisk studie av kvinnors bibliotek under tidigmodern tid.

Orka plugga: Källkritik - att söka och granska källor UR Play

Självskattningen i LIKA våren 2015  Informationskunnighet understryker vikten av att ha tillgång till och förmåga att hantera och värdera information, att vara källkritisk. För att kunna  Hur bör jag gå till väga när jag presenterar mina forskningsresultat? Här hittar du tips på vad du ska tänka på för att handla forskningsetiskt och idka god källkritik,  Det är glest med skolmaterial som fokuserar på funktionell källkritik. den ställda frågan samt diskuterar kategorisering, värdering och tolkning. På samma sätt är det vår skyldighet att analysera och värdera händelser. Läs här. Här finns mer information om hur SVT Nyheter arbetar.

Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften.