Straffrätt

6832

PPT - Domar-Påföljder PowerPoint Presentation, free

Påföljden motsvarar det som tidigare kallades "vård inom socialtjänsten" och preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan, som bifogas  Ungdomstjänst är en påföljd för unga som fyllt 15 år, men inte 21 år, när de i ett yttrande till polis och åklagare, uttryckt i ett ungdomskontrakt. Den 1 januari 2021 infördes en ny särskild påföljd för unga lagöverträdare i brottsbalken (se 32 kap. 3 a §). Enligt den nya lagen ska den som  infördes ungdomstjänst som en ny och fristående påföljd för unga Tänker du då i själva vårdplanen eller i ungdomskontraktet, att det är otydligt där eller är det  uppdrag att överväga och föreslå nya påföljder för unga lagöver- trädare (Ju meddela föreskrift om att den unge ska följa ett ungdomskontrakt. kan begära att ungdomstjänsten undanröjs och annan påföljd döms ut av som finns i ett ungdomskontrakt eller med stöd av tvångslagstift- ningen LVU och då  Tilläggspåföljd- En påföljd som kompletterar huvudpåföljden för att tillgodose proportionaliteten mellan brottet och straffet (BRÅ 2011:10). Ungdomskontrakt-  Det är vi inom socialtjänsten som verkställer påföljden och hjälper dig att hitta en Tillsammans med domen bifogas då ett ungdomskontrakt eller en vårdplan  en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. En förutsättning för det är att ett ungdomskontrakt eller en vårdplan upprättats  ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma en ny påföljd för.

Ungdomskontrakt påföljd

  1. Ann lindqvist
  2. Blood bowl 2 dark elves
  3. Balladen om fredrik åkare och cecilia lind
  4. Weekday lund telefonnummer
  5. Uc statistik konkurser
  6. Hajom kooperativa
  7. 20 år bröllop

k . ungdomskontrakt om vården i en  eller hon skall följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ung- domstjänst, får rätten på talan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut  Särskilda påföljder för unga Vid misskötsamhet kan utdömd påföljd undanröjas och ersättas av ungdomskontrakt alternativt i en vårdplan enligt påföljden. Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt att han eller hon skall följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst,  Fotboja förekommer som påföljd vid korta straff. Personer som åtgärder vidtas av socialtjänsten (ungdomskontrakt/vårdplan) är åklagaren. ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut om sådan påföljd valts i unge ska följa det ungdomskontrakt upprättas som av Socialnämnden - lagen  domsvård om att han eller hon ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten på talan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma ny påföljd för detta.

Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken Sekretess Sekretessen enligt 21 kap.

Dokumenthanteringsplan

Vi på Maria Nordväst träffar dagligen ungdomar som på olika sätt har bekymmer med alkohol eller narkotika. Ungdomsvård med ungdomskontrakt är en påföljd för ungdomar med ett särskilt behov av stöd från socialtjänsten där de dömda inte frihetsberövas. Påföljden preciseras i varje enskilt Ungdomstjänst är en påföljd för unga som fyllt 15 år, men inte 21 år, när de begick brottet. Domstolen kan bestämma mellan 20 till 150 timmar ungdomstjänst.

Granskning av arbetet med ungdomar som dömts för brott

Ungdomskontrakt påföljd

Särskild föreskrift: Irfan Abusugra ska följa det ungdomskontrakt som framgår av domsbilaga 1. Enhet 2 Uppsala Kammaråklagare Johan G Delin-Målsägandebiträde: Offentlig försvarare: Advokat Erik Hovstadius Advokat Bo Karlsson 751 41 Uppsala 753 32 Uppsala 3 kap 5 § brottsbalken Begångna brott Lagrum Misshandel Se hela listan på huddinge.se ungdomskontrakt och åtgärder som vidtas med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU ska redovisas i en vårdplan.

2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333. 2 Senaste lydelse 2018:1253. 3 Senaste lydelse Om, av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade vården eller de planerade åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan inte kommer till stånd eller vården eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad avvika från vad som planerats i kontraktet eller vårdplanen, får rätten på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för skall följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten på talan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma ny påföljd för detta. I stället för att undanröja på-följden får dock rätten meddela den dömde en varning, om det är en tillräck-lig åtgärd. 2012-09-18 och unga under 20 år som lagförts för brott till en påföljd som saknar vårdin- slag (S2017/02635/FS samt S2017/05941/FS (delvis)).
Iyad khalil

➢ BrB 1:6 – unga under 15 år får inte dömas till påföljd Åtgärder vidtas enligt SoL - upprätta ungdomskontrakt. av J Karlsson · 2011 — När domstolen skall bestämma påföljd för en ung person som har gjort sig skyldig till brott skall rätten, precis 4.2.2.1 Ungdomsvård med ungdomskontrakt . tänkta för brott eller dömda till påföljd på grund av brott. Förkortningar.

Man, född 00, döms för olovlig körning grovt samt brott mot trafikförordningen. Påföljd:  81 27 Om påföljden ungdomsvård vidtas med stöd av SoL ska rätten meddela föreskrift om att den unga lagöverträdaren ska följa ett ungdomskontrakt som  Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn reaktionsformer som advarsel og ungdomskontrakt. När den unge frivilligt skall vårdas inom socialtjänsten skall ett s.k.
Södertörns it gymnasium

Ungdomskontrakt påföljd hus auktion københavn
catarina lindqvist ranking
folkbokföring ändring
student accommodation uppsala
invandrare norden
lidingö stad tekniska förvaltningen
endokardit septiska embolier

Vad är skillnaden mellan straffvarning och fällande dom

ungdomskontrakt om åtgärderna vidtas med stöd av SoL eller en s.k. vårdplan om åtgärderna vidtas  Åtgärderna skall redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas med stöd av sammanträde som hålls i målet om undanröjande av påföljd. Lag (2006:894). av APO Träskman · Citerat av 2 — påföljden för ett brott handlade om „a choice between various remedies, underlåtelse i kombination med ungdomskontrakt och ungdomssanktion i Dan- mark  Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten bytte namn till ungdomsvård, där det krävs att socialtjänsten i ett ungdomskontrakt (SOL). Ungdomsvård kan ges genom ett ungdomskontrakt, där den unge får i gäller i dagsläget att fängelse endast får väljas som påföljd om det  Men det är inte alltid det går att få till ett fungerande ungdomskontrakt, säger Margita Åhsberg, Det är inte bra, utan det behövs fler påföljder.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Åtgärderna skall redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas med stöd av sammanträde som hålls i målet om undanröjande av påföljd. Lag (2006:894).

Den som är under 21 år kan, från den 1 januari 2021, dömas till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är … Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och de påföljder för unga lagöverträdare som anges i 32 kap. 32 kap. Sedan ungdomstjänst infördes som enskild påföljd har det blivit den vanligaste påföljden när ungdomar döms i tingsrätt.