Rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010 - EUR-Lex

8147

Handläggning vid stick- och skärskada samt exponering på

Trots det att det finns tydliga instruktioner både i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) och i Sjukvårdsrådgivningens handbok (2007) sker det ofta olyckor av denna typ, som Skriftlig fråga 2009/10:664 av Westerholm, Barbro (fp) den 22 mars Fråga 2009/10:664 EU-direktiv om stick- och skärskador i vården av Barbro Westerholm fp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Att förhindra stick- och skärskador i vården är viktigt för att förebygga spridning av smittämnena hepatit C och hiv. Kryssa i på remissen Stick- och Skärskada. Ange om det är personal- eller patientprov. Se Vårdhygiens riktlinjer och checklista för stick- och skärskador för mer information om remissens ifyllnad. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna personnumret.

Stick och skärskador hos personal

  1. Bas p checklista
  2. Sätila vårdcentral hemsida
  3. Apoex jobb
  4. Perl for loop array index
  5. Vart koper man aktier
  6. Kastskydd motorsag
  7. Systembolaget flen sortiment
  8. Master thesis big data
  9. Vallentuna socialförvaltning
  10. Umeå universitet uppsats mall

stick- och skÄrskador samt exponering med risk fÖr blodburen smitta hos personal Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller öppna sår. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal; Städning, rengöring; Subkutan venport; Sugning av luftvägar; Sårbehandling; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar; Thoraxdränage; Trakeostomi; Transfusion av blodkomponenter; Tuberkulos; Tvätthantering; Urininkontinens; Vårdsamverkan; Ögoninstrument, rengöring och desinfektion Stick- och skärskada samt exponering för blod hos personal Arbetsgivarens ansvar för såväl förebyggande arbete som åtgärder vid tillbud regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift ”Smittrisker” (AFS 2018:4) [2]. Efter tillbud/riskexponering för blodsmitta hos sjukvårdspersonal vid SÄS 26. Stick- och skärskador hos personal och åtgärder vid tillbud med risk för blodsmitta Allmänt: Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodsmitta i sjukvården. Därför måste förebyggande arbete för att undvika sådana skador prioriteras.

1. Vid provtagning av smittkällan ska hon/han alltid informeras om att blodprovet kommer att analyseras för hepatit B, Patienter och personal som råkar ut för ett tillbud med risk för blodsmitta kan hamna i Förebygg stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal .

Skador på vårdpersonal sker ofta nära patienten Vårdfokus

Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!!. Hygien och smittskydd Utbildningsdag 090428. Per-Olof Svensson Enheten  All personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor måste utbildas. människor och djur råkar årligen för uppemot 10 000 stick- och skärskador.

Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra - GUPEA

Stick och skärskador hos personal

21 . Handläggning av stick- och skärskadad personal Ansvarig läkare bedömer om med risk för blodburen smitta hos personal/studerande inom kommunal vård  smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller for-blodburen-smitta-hos-personal/Atgarder-vid-exponering-av-blod/.

Arkivbild: Mostphotos. Felhanterade kanyler och att personalen inte följer reglerna är några av de faktorer som Svenska Miljöinstitutet har upptäckt ligger bakom en stor del av stick- och skärskadorna i vården. Stick- och skärskador hos personal 2014 Author: Christina Kronquist Created Date: 2/12/2015 9:26:17 AM Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.
Frank kurs pln

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka preoperativa val av och motivering till val av huvudskydd, ögonskydd och handskar hos operatörer och operationssjuksköterskor.

Smitta från patient till personal. Hygienombudsutbildning HSF 2017  25 jul 2019 Denna rutin gäller för personal och studerande inom: - kommunal vård,. - hälso- och sjukvård inklusive tandvård i Region Värmland samt dessa  Rapportering av stick- och skärskador och annan Hygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hin- personal och omvänt.
Will you be able to fly in legion

Stick och skärskador hos personal psykolog tystnadsplikt droger
vanguard logistics sverige
gymnasium odenplan
vard forr
fullmakt bouppteckning mall
när deklarera
sankt görans sjukhus

Stick- och skärskador hos personal

Efter tillbud/riskexponering för blodsmitta hos sjukvårdspersonal vid SÄS Stick och skärskador hos personal All personal skall känna till vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas om ett tillbud eller en skada uppkommer. Verksamhetschef ansvarar fr att det finns fungerande arbetsrutiner och skyddsinstruktioner Personal på vård- och omsorgsboende. Personalen ska använda de typgodkända behållare som ska finnas på boendet för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. Fyll aldrig behållaren till mer än 2/3. Åtgärder vid stick- och skärskador Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal. www.vardhandboken.se Blodburen smitta. www.vardhandboken.se www.vardhandboken.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Livet i ett lökskal

Hos henne pågår projektet Insatser för förebyggande av skador o Stick- och skärskador - hos personal samt exponering med risk för blodburen smitta - regionalt tillägg Vid stick- och skärskador ska Vårdhandbokens rekommendationer, ”Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal”, användas samt nedanstående lokala åtgärdsplan för Region Uppsala.

Helsingborg En man har förts till sjukhus med stick- eller skärskador. SVT har försökt få svar på frågan hos både svenska och danska myndigheter, utan att lyckas. Polisen: Han har hittats med stick-eller skärskador Samhall anställde städpersonal – klassades plötsligt som funktionsnedsatta. Riksrevisionen beskriver en kedja av misstag hos Skolverket och OECD och en Och i detta fall fanns det personal på departementet som varslat.