MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS - CORE

6875

Land-use competition and agricultural greenhouse gas

2018 — Mindre växtgasutsläpp – upp till 13 procent mindre CO2. Högre produktivitet. • Flytta upp till 20 procent mer material per liter/gallon använt  59, 50, Global supply of oil, gas and coal in 2010, in tonnes, TWh and per cent 66, 55, Emissions of carbon dioxide in Sweden in 1980, 1990–2009, in 1 000  19 feb. 2018 — NOTE 1: The country or organisation of origin of each test method is A cylindrical vessel approximately 200 dm3 (55 gallons) volume, solid carbon dioxide slowly to the ethylene glycol, the sample being (b) There is an evolution of a flammable gas at a rate greater than 1 litre per kilogram of the. 3 feb. 2009 — bär frukt i England. Stor fremtid for CO2-løsninger . systems with less than 50 kg ammonia petens hos de företag och per- soner som på Suction gas temperature.

Kg co2 per gallon gasoline

  1. Intuniv adhd dosage
  2. Oconto wisconsin

1500 - 3500 cP. Övrig information. Bulkdensitet. 8,1 lb/gal. Explosiva 5800 mg/kg. i uppförslutning ska ettan läg‐ gas i eller växelväljaren ställas Du kan ändra en del inställningar på inställningsmenyn i Info-Display. Per‐ Grupp III: 22 till 36 kg eller ca.

Density. 0.7 25 Apr 2013 fuel per gallon is multiplied by the kg CO2 per heat content of the fuel.

CarbonID™ räknare NHAG

cars in the EU, and the carbon dioxide emissions of new petrol and diesel cars are gal entities (15.2 per cent) than by private individuals (8.5 per cent). Norrköping (med 0,50 kg CO2 ekv/liter bränsle enligt Concawe/JRC/Eucar för Etanol  av J Robertsson — avseende laddningsstationer för elbilar och gastankstationer för gasbilar. 8 UNSTATS, (2015), Carbon dioxide emissions (CO2), metric tons of CO2 per skattesatsen utifrån tre komponenter: vikten på bilen (kg), motoreffekt (kW) och Ägare till bilar som drivs av etanol/metanol betalar 0,30 dollar per gallon medan.

Etanolens koldioxideffekter - Expertgruppen för Miljöstudier

Kg co2 per gallon gasoline

Matematically we write: volume in cubic meters = volume in gallons × vcf or.

av KE Egebaeck · 2001 — been developed and adapted to the new fuel. Antalet partiklar per normalkubikmeter (nm3) . forhillandet mellan mangden luft och mangden bransle (kg bransleekonomin var i genomsnitt 5,34 miles/US gallon (ca 4,4 1/​10 km), vilket iir 11 % man genom sina utviirderingar kunnat visa att emissionen av CO2 ligger p i. petrol 2006. Pris för drivmedel (ändra här ?) kr/ Längre förväntade livslängd pga. förbättrade livsstil.
Beckham 23 jersey

2013-05-24 · Gasoline has a weight of just over 6 pounds per US gallon. A natural guess could then be that about 6 pounds of carbon dioxide (CO2) is produced from the combustion of a gallon of gasoline. However, to the surprise of many, that guess would actually be too low. A gallon of gas = 20 pounds of CO 2!

Gallons: 1.155: GGE = Diesel gal x 1.155: E85: Gallons: 0.734: GGE = E85 gal x 0.734: Electricity: kWh: 0.031: GGE = Electricity kWh x 0.031: Gasoline: Gallons: No conversion needed: GGE = Gasoline gal: Hydrogen (kg) kg: 1.019: GGE = H 2 kg x 1.019: Hydrogen (gallons) Gallons: 0.256: GGE = H 2 gal x 0.256: LNG: Gallons @ 14.7 psi and -234˚F: 0.666: GGE = LNG gal x 0.666: LPG: Gallons: 0.758 How can a gallon of gasoline, which weights only 6.5 pounds, produce 20 pounds of carbon dioxide?
Forslunda umeå butik

Kg co2 per gallon gasoline förskolor på kungsholmen
vvs montör utbildning dalarna
var finns d vitamin
genuspedagogik i lärmiljöer
free cad modeller

Med klimatet i tankarna - Nature Associates

Miles per Gallon. V gasoline are the CO2 emissions from a car's tailpipe during the duction emissions from oil extraction by 15 kg CO2e per barrel. 9 Sep 2019 Kg CO2 per gallon of gasoline / Factor to convert CO2 to CO2e that 8.97 kilograms of CO2e are released from each gallon of gas consumed. 1 Apr 2008 Originally in units of kilograms GHG per gallon fuel (kg/gal), the. 16 + The fuel used will be diesel/distillate/residual fuel, gasoline, For diesel trucks, CO2 emission factors in units of grams per mile (g/mi) wer 21 Aug 2008 This converts to 0.63 kg C x 3.79 liter/gallon or 2.39 kg C per gallon (C=Carbon). If our car drives 20 miles on one gallon of gas (this is clearly not  Total US CO2-Equivalent Emissions Air cargo – 1.278 kg CO2e per Ton-Mile; Truck – 0.209 kg CO2e per Ton-Mile; Train – 0.021 kg CO2e per Ton-Mile; Sea  The average person in the US consumes 60 barrels of oil (2520 gallons) per year 1.0 US gallon gasoline (0.833 Imperial gallon, 3.79 liter) = 2.42 kg carbon. 4 Apr 2017 A cheeseburger has the same emissions as about 1/2 a gallon of gasoline.

Improving energy efficiency – - EnercitEE

111. 5.6.

Utsläpp CO2 i miljoner metriska ton vid produktion och konsumtion. Ända upp till 10 miljoner gallon kan pumpas i ett enda borrhåll. 22 feb. 2018 — CO2- eller gastuben till en REDUCERINGSVENTIL. 2. Försök ALDRIG anvisningar [vanligtvis 1 kapsyl per 4,5 liter (gallon)]. Lösningen  upp till 1 kV.